trwa inicjalizacja, prosze czekac... Gry Mmo

 
,
Menu  
  News
  Kontakt
  Galeria wędkarska- RYBY
  Forum
  Łowiska w Szprotawie i okolicach
  Księga gości
  TERMINARZ ZAWODÓW PZW LESZNO GÓRNE
  Atlas ryb
  Jak zostać wędkarzem?
  Firmy wędkarskie- specyfikacja
  Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) 2012
  Wymiary, okresy ochronne ryb dla okręgu PZW ZG
  WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2012 r.
  Zalew Szprotawa
  Glinianka Szprotawa
  Ankiety
  Gdzie sie znajduje Szprotawa
Jak zostać wędkarzem?

Jak zostać wędkarzem?

Po pierwsze należy "połknąć bakcyla". Najskuteczniej można zarazić się wędkarstwem na wspólnych wyjazdach z przyjaciółmi czy krewnymi, przy okazji wypoczynku nad wodą. Następnym etapem jest spełnienie pewnych formalności. Aby łowić na wodach publicznych (a stanowią one zdecydowana większość w naszym kraju) należy, przede wszystkim, posiadać kartę wędkarską. Jest to dożywotnio ważny dokument, wydawany przez właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata starostwo powiatowe. Karta wędkarska jest potwierdzeniem znajomości przepisów ochronnych dotyczących ryb (czytaj: Regulaminu amatorskiego połowu ryb). Przedtem jednak trzeba zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną w kole PZW lub w okręgu (tam też można uzyskać adresy poszczególnych komisji). Jeśli wszystko dobrze pójdzie, komisja wystawi odpowiednie zaświadczenie, do którego dołączymy jedno zdjęcie legitymacyjne i udamy się do wydziału ochrony środowiska właściwego dla naszego miejsca zamieszkania starostwa. Koszty całej operacji w naszym okręgu w 2010 roku wynoszą: opłata egzaminacyjna normalna - 20,00 zł, ulgowa 10,00 zł, opłata za wydanie karty wędkarskiej – 10 zł (opłata w formie znaczków skarbowych).

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolniona jest młodzież do lat 14 oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce czasowo.

Kartę już mamy, ale to nie wszystko, teraz należy uzyskać zezwolenie użytkownika rybackiego wody, na której mamy zamiar wędkować (PZW, gospodarstwa rybackie Skarbu Państwa, Lasy Państwowe, osoby prywatne itp.).

Stajemy teraz przed dylematem: zostać członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, czy nie? Za wstąpieniem w szeregi naszego Związku przemawia wiele argumentów, m. in. niższa wysokość opłat za wędkowanie w wodach PZW i wielu gospodarstw rybackich, często stosowane zniżki dla członków PZW w bazie noclegowej Związku, możliwość startu w zawodach wędkarskich, brania udziału w różnych imprezach itp.

Jeśli więc pragniemy wstąpić w szeregi PZW musimy udać się do skarbnika najbliższego, lub odpowiadającego nam z innych względów koła PZW (adresy skarbników uzyskamy w biurze okręgu), dostarczyć mu jeszcze jedno zdjęcie, które zostanie wklejone do legitymacji członkowskiej, wpłacić wpisowe (opłata jednorazowa), po czym corocznie opłacać składkę członkowską i składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, zwaną w skrócie składką za wędkowanie.

Dla młodzieży w wieku do 16 lat nie posiadającej karty wędkarskiej, a mającą opłaconą odpowiednią składkę członkowską przewidziano status tzw. członka uczestnika, z czym wiążą się nieco inne uregulowania warunków wędkowania (patrz m. in. cenniki składek ), i tak:.

  • członek PZW, który ukończył 14 lat ma prawo do samodzielnego wędkowania, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez opieki
  • członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitami ilościowymi i wagowymi wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki
  • osoba do 14 lat nie zrzeszona w PZW może łowić ryby spokojnego żeru na wodach Związku bez dodatkowych składek w ramach własnego łowiska i dziennego limitu pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia do wędkowania. Dwie osoby do lat 14 mogą łowić ryby spokojnego żeru, każda na jedną wędkę, w ramach stanowiska i limitu dziennego opiekuna. W tym wypadku możliwe jest także jednoczesne wędkowanie opiekuna.

Ponadto jedna osoba do lat 14 może łowić metodą spinningową lub muchową w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, który również zachowuje prawo do jednoczesnego wędkowania. Ponadto członek PZW może udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej i opłaty za wędkowanie.( ale osoba taka musi posiadać kartę wędkarską) Powyższe uprawnienie ma zastosowanie jedynie przy wędkowaniu dopuszczającym połów ryb na dwie wędki.

Jeśli przyjedzie do Państwa cudzoziemiec na pobyt czasowy, który chciałby wędkować na naszych wodach nie musi zdawać on egzaminu, ani być członkiem PZW, wnosi on odpowiednią składkę i dostaje stosowne zezwolenie. Oczywiście, nie ma statutowych przeszkód, aby po zdaniu egzaminu i opłaceniu stosownych składek, stał się on członkiem naszego Związku.

Aktualna składka członkowska i za wędkowanie na wodach Okręgu PZW Zielona Góra potwierdzona wklejeniem właściwych znaczków do legitymacji członkowskiej oznacza, że można łowić przez cały sezon, tj od chwili wniesienia opłaty do 31 grudnia każdego roku na wszystkich naszych łowiskach ogólnodostępnych (ponad 5.200 ha). Szczegółowe ich zestawienie zamieszczamy pod hasłem wykaz wód Ponadto na podstawie porozumienia kilku okręgów z tzw. Strefy I o wzajemnym honorowaniu swoich składek, członek PZW Okręg w Zielonej Górze może w 2010 roku uprawiać wędkarstwo bez żadnych dopłat na wodach ogólnodostępnych Okręgów PZW Jelenia Góra, Legnica, Piła, Słupsk,  Szczecin i Wałbrzych, a także na podstawie obustronnych umów na wodach Okręgów: PZW  Kalisz, Leszno, Poznań. Na wodach PZW Okręgu Koszalin można wędkować po opłaceniu składek w wysokości 50% jakie obowiązuja w 2010r. w Okręgu PZW Koszalin. Na 2010r. pomimo podejmowanych z naszej strony wielu inicjatyw  nie zostalo podpisane porozumienie z Okręgiem PZW w Gorzowie Wlkp.

Należy jednakże pamiętać, że niektóre z wód PZW mają status wód krainy ryb pstrąga i lipienia (wyższa składka), łowisk specjalnych lub akwenów, na które obowiązuje dopłata.

Ważne jest, aby co najmniej składkę członkowską na przyszły sezon opłacić do 30 kwietnia, gdyż po tym terminie będziecie musieli Państwo ponownie wnosić "wpisowe".

Pamiętajmy, nie ma wód „niczyich”, bez aktualnych zezwoleń nie można łowić na wodach żadnego użytkownika rybackiego!


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Pytanie miesiąca  
 

Najlepsza pora na wędkowanie?
Wczesny poranek 4-9
Południe 10-14
Po obiedzie 14-18
Pod wieczór 19-22
W nocy 23-4

(Pokaż wyniki)


 
Jesteśmy na facebook, dołącz do nas i wędkarzy z całego świata!  
  Szprotawa Fishing

Utwórz swoją wizytówkę
 
Shoutbox  
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac, gry online netbus gry online
 
Pogoda  
   
GG  
 
prosze czekac KONKURSY
 
W tym miesiącu stronę odwiedziło... 35688 odwiedzający
Reklama Stron Reklama Katalog Stron Katalog stron internetowych
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja